Personale

På Vinderup plejehjem er der kun ansat faglært personale,

som består af:

Sygeplejerske

Social og Sundhedsassistenter

Social og Sundhedshjælpere

Sygehjælpere

Køkkenassistenter

Pedeller

Afløsere i plejen er ligeledes faglærte.


EN HOLDNING TIL OMSORG

Lydhør omsorg med nærvær og varme - altid med afsæt i det enkelte menneske, dig som beboer, dit liv, dine ønsker og behov.