vinderup plejehjem

PLEJEHJEMMET

Vinderup Plejehjem ligger centralt midt i Vinderup by, med nem adgang til bibliotek og butikker. Der er 24 lejligheder, alle boliger er færdigrenoveret i 2006, de er alle store lyse boliger. Der lægges stor vægt på at respektere hinandens forskellighed såvel fysisk, psykisk, socialt, kulturelt og åndeligt.
I dagligdagen på hjemmet skulle det gerne vise sig ved at man møder hinanden med forståelse, venlighed, engagement og et smil.Plejehjemmet har udarbejdet et sæt værdier, som personalet arbejder ud fra i dagligdagen. Se værdigrundlag.

VÆRDIGRUNDLAG

Tryghed er den overordnede værdi på Vinderup plejehjem.

For at give den tryghed vil vi gøre vort bedste for, at leve op til følgende værdier.

 

Der  udvises omsorg ved:

* At vi møder hinanden med nærvær, interesse og engagement i alle livets faser.

* Der er en åben og ærlig holdning til den enkeltes behov.

* Vi tager "hånd" om hinanden ved at lytte, vi taler med hinanden og er imødekommende.

 

Der opleves livskvalitet ved:

* Vi giver plads til glæde, grin og spontanitet.

* Vi forsøger, at skabe hjemlige omgivelser i trygge rammer.

* At vi sammen og hver for sig er vigtige, og bidrager til hinandens trivsel.

* At vi udfordrer og vedligeholder hinandens evner.

 

Der udvises tolerance, som opleves ved:

* Der er stor faglighed viden på hjemmet.

* Alle er ansvarlige og bevidste om eget arbejdsområde.

* Vi følger den sygeplejefaglige udvikling.

* Der uddelegeres opgaver i forhold til kompetence områder.

 

 

 

 

 


EN HOLDNING TIL OMSORG

Lydhør omsorg med nærvær og varme - altid med afsæt i det enkelte meneske, dig som beboer, dit liv, dine ønsker og behov.